Πλήρες Γυναικολογικό Ckeck-Up

To πλήρες γυναικολογικό check up (πλήρης γυναικολογικός έλεγχος) περιλαμβάνει μία σειρά εξετάσεων, οι οποίες έχουν ως σκοπό την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων που αφορούν την υγεία της γυναίκας. Είναι πολύ σημαντικό, κάθε γυναίκα να κάνει πλήρες γυναικολογικό check up μία φορά κάθε χρόνο.

Τι συμπεριλαμβάνει το πλήρες γυναικολογικό checkup;

  • Λήψη ιστορικού της ασθενούς και γυναικολογική εξέταση

 Ο ιατρός εξετάζει το οικογενειακό και το ατομικό ιατρικό ιστορικό της γυναίκας, με σκοπό να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας της. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, ο ιατρός ενημερώνεται για τυχόν νοσήματα από τα οποία πάσχει η ασθενής ή για τυχόν κληρονομικές ασθένειες στενών συγγενικών προσώπων.

Είναι σημαντικό να ανανεώνεται το ιστορικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα, αφού υπάρχει περίπτωση στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, να εκδηλωθεί κάποιο νέο νόσημα ή διαταραχή στην ίδια τη γυναίκα ή σε στενό συγγενικό πρόσωπο.

Η γυναικολογική εξέταση συνίσταται σε επισκόπηση και ψηλάφηση των έξω γεννητικών οργάνων και αμφίχειρη ψηλάφηση των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας, με σκοπό τον έλεγχο του μεγέθους της μήτρας ή τον εντοπισμό κάποιας παθολογίας όπως κυστικά μορφώματα ή λειομυώματα.

  • Κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου(Τεστ Παπ)

Η εξέταση βασίζεται στη λήψη κυττάρων (με ειδικά βουρτσάκια) από την εξωτερική επιφάνεια αλλά και από το εσωτερικό του τραχήλου της μήτρας, τα οποία στέλνονται προς εξέταση σε κυτταρολογικό εργαστήριο, με σκοπό να εντοπιστεί εάν υπάρχουν αλλαγές στα κύτταρα, οι οποίες δεν οφείλονται στην ηλικία της γυναίκας ή σε ορμονικές αλλαγές. Το Τεστ Παπ, έχει στόχο την  έγκαιρη διάγνωση ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων , που οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), οι οποίες προηγούνται της εκδήλωσης καρκίνου του τραχήλου. Επιπλέον, το Τεστ Παπ, βοηθά στη διάγνωση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και λοιμώξεων του τραχήλου και του κόλπου.

Το Τεστ Παπ αποτελεί μια τελείως ανώδυνη εξέταση και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου (εκτός από τις ημέρες της εμμήνου ρύσεως).  Είναι σημαντικό, μία μέρα πριν την εξέταση, να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή, οι κολπικές πλύσεις, καθώς και η χρήση κολπικών υπόθετων ή κρεμών για τουλάχιστον 48 ώρες πριν πραγματοποιηθεί το Τεστ Παπ.

Κατά την διενέργεια του Τεστ Παπ, είναι δυνατή και η λήψη κολπικού υγρού και η αποστολή του για καλλιέργεια, σε περίπτωση που αναφέρεται συμπτωματολογία από την γυναίκα ή διαπιστώνονται αυξημένες ή δύσοσμες κολπικές εκκρίσεις.

  • Διακολπικό υπερηχογράφημα μήτρας-ωοθηκών

Το υπερηχογράφημα μήτρας και ωοθηκών γίνεται από τον κόλπο. Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνεται μεγαλύτερη ευκρίνεια στην απεικόνιση των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας, συγκριτικά με το εξωτερικό (διακοιλιακό) υπερηχογράφημα. Ο λόγος για τον οποίο η γυναίκα πρέπει να υποβληθεί στη συγκεκριμένη εξέταση, είναι προκειμένου να εντοπιστεί από το γυναικολόγο, ενδεχόμενη παθολογία της μήτρας και των ωοθηκών. Συγκεκριμένα, παράδειγμα αποτελούν οι κύστεις στις ωοθήκες, τα ινομυώματα, καθώς και οι πολύποδες της μήτρας. Επιπροσθέτως, το διακολπικό υπερηχογράφημα μήτρας και ωοθηκών δίνει στον ιατρό  τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για το αναπαραγωγικό δυναμικό της εκάστοτε γυναίκας, εξετάζοντας την ωορρηξία της.

  • Έλεγχος μαστών

Εάν η γυναίκα είναι μικρή σε ηλικία (κάτω των 40 ετών), τότε πραγματοποιείται ψηλάφηση από τον ιατρό. Σε περίπτωση που κατά την ψηλάφηση, ο ιατρός εντοπίσει ύποπτα ευρήματα, συστήνει υπερηχογράφημα ή/και μαστογραφία (κάποιες περιπτώσεις απαιτούν και μαγνητική τομογραφία). Η ψηλάφηση των μαστών γίνεται με σκοπό να εντοπισθούν πιθανά μορφώματα στο μαστό. Επιπλέον, ο έλεγχος των μαστών περιλαμβάνει και την αυτοψηλάφηση, όπου ο γυναικολόγος εκπαιδεύει τη γυναίκα, προκειμένου να μάθει να ψηλαφεί μόνη το στήθος της.