Κατάψυξη Ωαρίων: Τι Πρέπει Να Γνωρίζει Μια Γυναίκα

Subtitle for the blog page

Κατάψυξη Ωαρίων

Κατάψυξη Ωαρίων: Τι Πρέπει Να Γνωρίζει Μια Γυναίκα

Η κατάψυξη ωαρίων επιστημονικά αποκαλείται κρυοσυντήρηση και προσφέρει στις γυναίκες, οι οποίες δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά θέλουν να βεβαιωθούν ότι θα μπορούν να το πράξουν μελλοντικά, την επιλογή και τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν μέσω της ιατρικής αυτής μεθόδου.

Πρόκειται για μια μέθοδο που υποβοηθάει και υποστηρίζει την αναπαραγωγική διαδικασία σε περίπτωση που η τεκνοποίηση αναβάλλεται για διάφορους λόγους και ξεπερνάει τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια με αποτέλεσμα η γυναικεία γονιμότητα να μειώνεται.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια εντυπωσιακή αύξηση στις γυναίκες που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε κρυοσυντήρηση. Τόσο σε ΗΠΑ όσο και σε ΕΕ δεκάδες χιλιάδες γυναίκες προχωρούν στη διαδικασία αυτή. Όμως η κατάψυξη ωαρίων δεν είναι μια καινούρια μέθοδος της αναπαραγωγικής ιατρικής. Παρόλη την αύξηση του ποσοστού των γυναικών που καταφεύγουν τα τελευταία χρόνια στην κρυοσυντήρηση, η κατάψυξη ωαρίων υφίσταται εδώ και 30 χρόνια.

Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγεται η κατάψυξη ωαρίων;

Οι κατηγορίες των γυναικών τις οποίες ευεργετεί η κατάψυξη ωαρίων είναι αυτές που για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους καθυστερούν να αποκτήσουν παιδιά. Αφορά τις γυναίκες που τελούν υπό καθεστώς πρόωρης εμμηνόπαυσης και κινδυνεύουν να χάσουν τα εφεδρικά τους ωάρια. Επίσης, η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τις γυναίκες που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες. Δηλαδή, το είδος των θεραπειών που οδηγούν σε υπογονιμότητα, επειδή καταστρέφουν τα ωάρια.

Ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς λόγους για τους οποίους προχωρούν σε κατάψυξη ωαρίων, αυτές τις γυναίκες τις ενώνει ένας κοινός στόχος: η επιθυμία να αποκτήσουν το δικό τους παιδί. Είναι αξιοσημείωτο πως στις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο προσφέρει στις γυναίκες που υπηρετούν στο στρατό, ένα πρόγραμμα κατάψυξης ωαρίων, έτσι ώστε να τις εξασφαλίσουν πως μόλις αποσυρθούν από την ενεργό δράση, θα μπορέσουν να γίνουν και οι ίδιες μητέρες. Επίσης, πολλές γυναίκες απ’ το χώρο του θεάματος έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αρκεί να τονιστεί πως η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού στις Αμερικανίδες έχει αυξηθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλες εταιρίες περιλαμβάνουν την κατάψυξη ωαρίων σε ασφαλιστικά συμβόλαια που προσφέρουν σε νεαρές γυναίκες υπαλλήλους. Ο χρόνος που περνάει είναι ένα γεγονός που δημιουργεί άγχος στις γυναίκες, όμως με τη βοήθεια της κρυοσυντήρησης έχουν μια ακόμα επιλογή. Γυναίκες με απαιτητική καριέρα, γυναίκες που δεν έχουν βρει ακόμη τον ιδανικό σύντροφο, ανακουφίζονται από το άγχος που δημιουργείται σε αυτές μετά τα 30 με την επιλογή της κατάψυξης ωαρίων.

 

Κατάψυξη Ωαρίων

Κατάψυξη Ωαρίων – Διαδικασία

Η κατάψυξη ωαρίων ως διαδικασία ξεκινάει με ειδική φαρμακευτική αγωγή, την οποία λαμβάνει η γυναίκα. Με τη φαρμακευτική αγωγή επιτυγχάνεται ορμονική διέγερση των ωοθηκών, ώστε τα ωάρια που συλλέγονται να είναι όσο τον δυνατόν περισσότερα. Κατόπιν, και με τη βοήθεια υπερηχογραφήματος, γίνεται διακολπικά η συλλογή. Όσο περισσότερα είναι τα ωάρια, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Τα ωάρια που συλλέγονται μπαίνουν στη διαδικασία της κρυοσυντήρησης, έως ότου η γυναίκα που υποβλήθηκε στην εν λόγω ιατρική διαδικασία ζητήσει τη γονιμοποίησή τους.

Η μέθοδος με την οποία ψύχονται είναι αυτή της υαλοποίησης σε υγρό άζωτο θερμοκρασίας – 190° C . Με τον τρόπο αυτό τα ωάρια έχουν πια δομή υάλου, ώστε να μη δημιουργούνται βλαπτικοί για την επιβίωσή τους κρύσταλλοι. Κατόπιν, την επιθυμητή στιγμή, ακόμα και χρόνια μετά την κατάψυξη των ώριμων ωαρίων, αυτά αποψύχονται και χρησιμοποιούνται στη γονιμοποίηση με το σπέρμα του συντρόφου ή του δότη. Με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης, στη συνέχεια τα έμβρυα καλλιεργούνται σε περιβάλλον εργαστηρίου για διάστημα δύο έως πέντε ημερών.

Κατάψυξη Ωαρίων – Ποια είναι η διάρκεια της διαδικασίας;

Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί περίπου δέκα μέρες και προβλέπει υπερηχογραφήματα και συχνές εξετάσεις αίματος. Η συλλογή των έτοιμων ωαρίων επιτυγχάνεται με ειδική βελόνα και καθοδηγούμενη από υπέρηχο διακολπικά και ολοκληρώνεται σε δεκαπέντε με τριάντα λεπτά με την ασθενή να έχει πρώτα υποβληθεί σε μέθη. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει ακόμα και την ίδια μέρα στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Για πόσον καιρό μπορούν να κρυοσυντηρηθούν τα ωάρια;

Τα ωάρια μπορούν κρυοσυντηρηθούν το ανώτερο για είκοσι χρόνια βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Με έγγραφη αίτηση μπορεί να ζητηθεί παράταση της κατάψυξης για διάστημα πέντε χρόνων κάθε φορά.

 

Σε ποια ηλικία να προχωρήσει μια γυναίκα σε κατάψυξη ωαρίων;

Μεγαλώνοντας τα ωάρια της γυναίκας γίνονται λιγότερα και χαμηλότερης ποιότητας. Μετά τα 35 ίσως να είναι μια ηλικία σταθμός για τις γυναίκες, καθώς τότε γίνεται πιο δύσκολη η σύλληψη.

Κατάψυξη Ωαρίων – Επιστημονικές Μελέτες

Τα ερωτηματικά που εγείρονται γύρω από το θέμα αυτό αφορούν κυρίως στην ασφάλεια της μεθόδου αυτής τόσο για την ίδια τη γυναίκα όσο και για τα παιδιά που θα γεννηθούν μέσω της διαδικασίας αυτής. Οι επιστημονικές μελέτες μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο την καθιστούν ασφαλή για τα παιδιά να έχουν γεννηθεί μέσω της κρυοσυντήρησης ωαρίων. Από ελέγχους διαπιστώθηκε πως δεν παρουσίασαν περισσότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε σύγκριση με μωρά που γεννήθηκαν με φυσική σύλληψη, ούτε περισσότερες γενετικές ανωμαλίες σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Όσο για την ασφάλεια των γυναικών, σύμφωνα και πάλι με επιστημονικές μελέτες, διαπιστώθηκε πως ανάμεσα σε γυναίκες που έλαβαν ορμονική θεραπεία και σε αυτές που δεν έλαβαν, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Το βέβαιο πάντως είναι πως οι ορμόνες πρέπει να δίνονται σε όσο το δυνατό μικρότερες ποσότητες και για όσο μικρότερο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρχές της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της αναπαραγωγής.

Κατάψυξη Ωαρίων – Κόστος

Τέλος, το οικονομικό κόστος της κρυοσυντήρησης ωαρίων περιλαμβάνει αυτό των φαρμάκων για τη διέγερση των ωοθηκών, το οποίο δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και την ετήσια συνδρομή στη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ υπάρχουν και οικονομικά πακέτα για χρονικά διαστήματα τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας.

επικοινωνίαεπικοινωνία

medifem
medifem, on in Uncategorized