Υστεροσκόπηση

Τι είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση αποτελεί μία ειδική εξέταση, με την οποία ο γυναικολόγος μπορεί να παρατηρήσει την κοιλότητα της μήτρας, το ενδομήτριο, τα μητριαία στόμια των σαλπίγγων και τον αυλό του τραχήλου της γυναίκας (διαγνωστική υστεροσκόπηση) και να επέμβει αποτελεσματικά σε πολλές περιπτώσεις (επεμβατική υστεροσκόπηση). Είναι ανώδυνη επέμβαση  (πραγματοποιείται υπό αναισθησία), η οποία δε διαρκεί παράνω από μερικά λεπτά.

Πώς πραγματοποιείται η υστεροσκόπηση;

Με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου πραγματοποιείται η προσέγγιση της κοιλότητας της μήτρας, η οποία γίνεται μέσω του τραχήλου και του κόλπου. Για την διευκόλυνση της εξέτασης είναι σημαντική η διάταση της κοιλότητας της μήτρας. Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει συχνότερα με την χρήση φυσιολογικού ορού ή αερίου διοξειδίου του άνθρακα, που διοχετεύεται στην μήτρα δια μέσου ενός μικρού σωλήνα που προσαρμόζεται στο υστεροσκόπιο. Εν συνεχεία, το υστεροσκόπιο είναι συνδεδεμένο με καλώδιο οπτικών ινών. Στον φακό του υστεροσκοπίου προσαρμόζεται μία μικρή βιντεοκάμερα, η οποία επιτρέπει την προβολή της εικόνας της κοιλότητας. Επίσης, πάλι διαμέσου του υστεροσκοπίου μπορούν να περάσουν ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία (πχ. ψαλίδι ή ειδική διαθερμία) που μας επιτρέπουν την άμεση λήψη βιοψίας ή την αφαίρεση τυχόν παθολογικών ευρημάτων που θα διαγνωσθούν.

Σε τι βοηθά η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση παρέχει στον ιατρό τη δυνατότητα της άμεσης επισκόπησης της κοιλότητας της μήτρας με σκοπό την ακριβή διάγνωση τυχόν πάθησης. Επιπλέον, παρέχει ένα καλύτερο υπόβαθρο θεραπείας. Συγκεκριμένα βοηθάει τον ιατρό να παρατηρήσει:

 • Το μέγεθος της μήτρας, καθώς και το σχήμα αυτής
 • Τα μητριαία στόμια των σαλπίγγων
 • Το βαθμό ανάπτυξης του ενδομητρίου και πιθανές παθολογικές καταστάσεις αυτού
 • Τον τραχηλικό σωλήνα

Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αφού βοηθά στη διάγνωση της υπογονιμότητας. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι το ποσοστό της τάξεως του 60% των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, έχουν κάποια παθολογία της ενδομητρικής κοιλότητας.

Πότε προτείνεται η υστεροσκόπηση από τον ιατρό;

 • Στις περιπτώσεις επανειλημμένων αποβολών
 • Για τη διερεύνηση ανεξήγητης υπογονιμότητας
 • Ύστερα από πολλαπλές αποτυχημένες εγκυμοσύνες με τη βοήθεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Με σκοπό τη διευκρίνιση ευρημάτων όπως πολύποδες ή συμπτωμάτων όπως η μετεμμηνοπαυσιακή κολπική αιμόρροια

Ποιες παθολογικές καταστάσεις μπορούν να διαγνωσθούν με την υστεροσκόπηση;

 • Ενδομητρικές συμφύσεις και λύσεις αυτών
 • Ενδομητρικός πολύποδας
 • Τραχηλικός πολύποδας
 • Υποβλεννογόνια ινομυώματα
 • Αδενομύωση
 • Ουλές στο ενδομήτριο από αποξέσεις και λύσεις αυτών
 • Υπερπλασία του ενδομητρίου
 • Φλεγμονή του ενδομητρίου
 • Υπολείμματα κυήσεως
 • Συγγενείς ανωμαλίες διαπλάσεως της μήτρας (διαφράγματα κ.ά.) και αφαίρεση αυτών
 • Κακοήθεις νεοπλασίες της μήτρας

 Πότε πραγματοποιείται η υστεροσκόπηση;

Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας καλό θα ήταν να πραγματοποιείται μετά το τέλος της εμμήνου ρύσεως, όπου μπορεί να εκτιμηθεί ακριβέστερα η ποιότητα του ενδομητρίου, το οποίο τότε βρίσκεται στην παραγωγική του φάση. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουμε περιορισμό.