Επασβεστώσεις μαστού

Ένα από τα συχνότερα γυναικολογικά ευρήματα που αφορούν στο μαστό είναι οι αποτιτανώσεις, ή αλλιώς επασβεστώσεις μαστού.
Πρόκειται για εναποθέσεις ασβεστίου στον ιστό του μαστού, οι οποίες εμφανίζονται στη μαστογραφία ως λευκές κηλίδες, ή κουκίδες. Οι επασβεστώσεις μαστού δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εύρημα, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό κατά την ψηλάφηση μαστού, ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να διαγνωσθεί μέσω μαγνητικής τομογραφίας, ή απλής ακτινογραφίας.

Δημιουργία & Διάκριση τον επασβεστώσεων μαστού

Ο μηχανισμός δημιουργίας τους δεν έχει αποσαφηνισθεί μέχρι στιγμής. Το βέβαιο είναι πως οι επασβεστώσεις μαστού δε σχετίζονται με το ασβέστιο στη διατροφή, ούτε με το θηλασμό, καθώς εμφανίζονται και σε γυναίκες που δεν έχουν θηλάσει. Η εμφάνισή τους συνδέεται με τη λειτουργία των αδενικών κυττάρων του μαστού και ανάλογα με το μέγεθός τους διακρίνονται σε μακροαποτιτανώσεις και μικροαποτιτανώσεις. Η διάκριση αυτή αφορά στο μέγεθος των σχηματισμών:

 • Μακροαποτιτανώσεις χαρακτηρίζονται τα ευρήματα που μπορούν να διακριθούν δια γυμνού οφθαλμού κατά τη μαστογραφία και δεν απαιτούν ιδιαίτερη διερεύνηση, καθώς είναι πάντα καλοήθη.
 • Οι μικροαποτιτανώσεις είναι ευρήματα μικρού μεγέθους, που απαιτούν μεγέθυνση για να γίνουν ορατά και χρήζουν περεταίρω ελέγχου.

Τι προκαλεί την εμφάνιση των επασβεστώσεων μαστού;

Πολλές καταστάσεις μπορεί να επάγουν την εμφάνιση των επασβεστώσεων:

 • Παλαιότεροι τραυματισμοί ή επεμβάσεις στους μαστούς
 • Φλεγμονές
 • Κύστεις
 • Ινοαδενώματα μαστού
 • Καρκίνος του μαστού
 • Επασβεστώσεις δερματικών βλαβών ή αγγείων

Διάκριση επασβεστώσεων ανάλογα με το βαθμό κινδύνου

Επασβεστώσεις Μαστού Επασβεστώσεις Μαστού

Παρόλο που στην πλειοψηφία τους οι μικροεπασβεστώσεις μαστού αποδεικνύονται καλοήθεις, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η περεταίρω διερεύνησή τους με βιοψία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το γυναικολόγο.

Η ταξινόμηση των μικροεπασβεστώσεων γίνεται βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών, τα οποία είναι:

 • H μορφή τους. Μπορεί να μοιάζουν με μικρές κηλίδες, κόκκους ακανόνιστου σχήματος, να εμφανίζονται μεμονωμένες ή σε ομάδες, με σαφή ή ακανόνιστα όρια κ.α.
 • Το μέγεθός τους (σχηματισμοί μεγαλύτεροι των 0,5 χιλιοστών θεωρούνται ακίνδυνοι).
 • Η πυκνότητά τους. Διακρίνονται σε υψηλής, μέσης ή χαμηλής πυκνότητας.
 • Η κατανομή τους. Μπορεί να εμφανίζονται μόνο στον ένα μαστό ή και στους δύο, εντοπισμένες τμηματικά ή περιοχικά κ.α.

Η διάκριση των επασβεστώσεων μαστού σε αθώες ή ύποπτες στηρίζεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά, όσο και στην εμπειρία και τη γνώση του γυναικολόγου.

Έτσι, οι επασβεστώσεις χαρακτηρίζονται:

 • Αθώες, δηλαδή χωρίς πιθανότητα κακοήθειας
 • Ενδιάμεσες, με πιθανότητα κακοήθειας μικρότερη του 2%
 • Ύποπτες, με πιθανότητα κοκήθειας μεγαλύτερη του 2%

Έλεγχος ύποπτων αλλοιώσεων

Όταν οι επασβεστώσεις κριθούν ύποπτες είναι απαραίτητος ο κυτταρολογικός τους έλεγχος με βιοψία δείγματος, που μπορεί να ληφθεί διαδερμικά ή χειρουργικά.

Η διαδερμική βιοψία εκτελείται υπό τοπική αναισθησία και περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος με ειδικές βελόνες κενού. Το τραύμα που προκύπτει είναι μικρό και δε χρειάζεται ιδιαίτερους χειρισμούς.

Η χειρουργική βιοψία περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση της περιοχής του μαστού που φέρει τις αποτιτανώσεις και εκτελείται με χρήση ολικής αναισθησίας.

 

Η τακτική παρακολούθηση των ύποπτων βλαβών, χωρίς την περεταίρω διερεύνησή τους, αποτελεί επικίνδυνη τακτική. Κάθε αλλοίωση με συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά απαιτεί εξονυχιστική διερεύνηση όχι απλώς σε απεικονιστικό, αλλά σε κυτταρικό επίπεδο.

 

Επικοινωνία Επικοινωνία