Υπερηχογραφήματα

Τα υπερηχογραφήματα αποτελούν πολύ σημαντικές εξετάσεις απεικόνισης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς μέσα από το Υπερηχογράφημα, δίνεται μια ξεκάθαρη εικόνα του σώματος και της αναπτυξιακής πορείας του μωρού. Υπάρχουν τρία βασικά υπερηχογραφήματα που είναι απαραίτητο να κάνει η γυναίκα. Αυτά πραγματοποιούνται (περίπου):

  • Τη 12η εβδομάδα της κύησης, όπου διαπιστώνεται ο κίνδυνος για σύνδρομο Down και καθορίζεται η ηλικία της εγκυμοσύνης (αυχενική διαφάνεια)
  • Την 20η εβδομάδα όπου γίνεται έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου (β’ επιπέδου) και
  • Την 32η εβδομάδα, κατά το οποίο γίνεται έλεγχος της αιμάτωσης του εμβρύου μέσω Doppler.

Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα υπερηχογραφήματα, διαφορετικής ανάλυσης, που παρακολουθούν την εξέλιξη του μωρού και της εγκυμοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, η μέλλουσα μητέρα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία του μωρού σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης

Υπερηχογράφημα Πρώτου Τριμήνου

Το υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου διενεργείται συνήθως ανάμεσα στην 5η – 10η εβδομάδα εγκυμοσύνης και γίνεται μέσω του κόλπου. Σε αυτήν την εξέταση διαπιστώνεται η ύπαρξη εμβρύου (ενός ή περισσοτέρων) και η αν εγκυμοσύνη είναι εντός της κοιλότητας της μήτρας.
Είναι μία πολύ απλή εξέταση, η οποία γίνεται με τη χρήση του ενδοκολπικού ηχοβολέα που μοιάζει με μια λεπτή βέργα.

Υπερηχογράφημα προσδιορισμού ύπαρξης εμβρυικής καρδιακής λειτουργίας

Το υπερηχογράφημα γίνεται για να διαπιστωθεί η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου και γίνεται γύρω στην στην 6η – 7η εβδομάδα. Το υπερηχογράφημα αυτό είναι πολύ σύντομο (περίπου 10’) και γίνεται λήψη των πρώτων φωτογραφιών του μωρού.

Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας

Το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στην 11η και την 14η εβδομάδα της κύησης. Πρόκειται για μία μη παρεμβατική εξέταση που γίνεται είτε διακοιλιακά είτε (σπανιότερα) διακολπικά. Με την αυχενική διαφάνεια (σε συνδυασμό με κάποιες αιματολογικές εξετάσεις) γίνεται έλεγχος, κυρίως, του κινδύνου για σύνδρομο Down (ανωμαλίες χρωμοσωμάτων). Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να απεικονιστεί κάποια ανωμαλία στην ανατομία του εμβρύου. Τέλος, καθορίζεται η ΠΗΤ (πιθανή ημερομηνία τοκετού) και η πιθανότητα για την εμφάνιση προεκλαμψίας στο 3ο τρίμηνο της κύησης.

Υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου

Το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου γίνεται ανάμεσα στην 20η και 22η εβδομάδα της κύησης και μέσα από αυτό γίνεται αναλυτικός έλεγχος στην:

  • Ανατομία του εμβρύου (καρδιά, εγκέφαλος, στομάχι, σπονδυλική στήλη, νεφρά, άκρα κλπ)
  • Ανάπτυξη του εμβρύου
  • Θέση του πλακούντα και στο
  • Αμνιακό υγρό

Υπερηχογράφημα για τον Έλεγχο Καρδιάς

Το υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της καρδιάς του εμβρύου δίνει μια αναλυτική περιγραφή για τη δομή της καρδιάς του. Αυτή η εξέταση γίνεται στην 18η με 23η εβδομάδα της κύησης.

Υπερηχογραφήματα ΥπερηχογραφήματαΥπερηχογράφημα Ανάπτυξης του Μωρού

Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης του μωρού ελέγχει την πορεία ανάπτυξής του. Το συγκεκριμένο υπερηχογράφημα εκτελείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα ανάπτυξης του μωρού σε προηγούμενη εξέταση.

Υπερηχογράφημα Doppler

Το υπερηχογράφημα Doppler γίνεται με έλεγχο της ταχύτητας του αίματος στην ομφαλική αρτηρία και την μέση εγκεφαλική αρτηρία του εμβρύου για να διαπιστωθεί αν η τροφοδοσία στο μωρό πραγματοποιείται φυσιολογικά.

Υπερηχογράφημα 3D/4D

Το υπερηχογράφημα 3D δίνει μια τρισδιάστατη απεικόνιση του μωρού και το 4D τις απεικονίζει μαζί με κίνηση. Σε αυτές τις εικόνες φαίνεται πλέον πολύ καθαρά το μωρό και η πλήρης μορφή του.

Επικοινωνία Επικοινωνία